Log in Česky | Jestedska oblast | Orienteering headquarters
Přeskočit navigaci

Articles

Tréninková liga - aktuálně

Petr Brož (E-mail address) 01.června 2006, 15:06
Dne 7.6.2006 měl Pavel Hradec s Petrem Brožem pořádat 5. závod tréninkové ligy. Ten se však přesouvá na 21.6.2006 !!!
O náhradu je samozřejmě postaráno! Již tuto středu(7.6.) pořádá DDM Větrník v Liberci společně s LLI náborový závod:

Rozpis:
Termín: středa 7. června 2006
Pořadatel: oddíl orientačního běhu Lokomotiva Liberec, Dům dětí a mládeže Větrník
Shromaždiště: Dům dětí a mládeže Větrník, Riegerova ul. (zastávka před konečnou stanicí tramvaje č.2, 3 - směr Lidové sady)
WC, šatna, mytí, zdravotník: na shromaždišti (v budově DM Větrník)
Prezentace: 15.15 - 15.45 hod na shromaždišti
Start: 00 = 16.00 hod; start je vzdálen 250 m (cesta je značena modrobílými fáborky)
Cíl: před budovou Domu dětí
Mapa: Větrníček 1:7 500, ekvidistance 5m, mapa obsahuje mapový klíč značek OB, zabalenou mapu obdrží každý na startu
Terén: kopcovitý, dobře průchodný s hustou sítí pěšin a cest
Časový limit: 90 min (pro závodníky v OB 120 min), uzávěr cíle 18.00 hod
Kategorie: K1 - oranžové fáborky - pro naprosté začátečníky (cca 2 km)
K2 - pro začátečníky s lehkými kontrolami (cca 2,5 km)
K3 - pro pokročilé (cca 4 km)
K4 – pro závodníky v OB (cca 7km)
Přihlášky: v místě prezentace nebo na e:mailovou adresu: rita.patkova@ddmliberec.cz
Kontroly: označené červeno-bílými lampiony s kleštěmi (účast není podmíněna použitím busoly - začátečníci)
Výsledky: předběžné budou vyvěšovány průběžně na shromaždišti, oficiální
Vyhlášení: cca 17.45 hod na shromaždišti, diplomy a drobné ceny pro nejlepší závodníky v kategorii
Startovné: nepožaduje se

Od Píchala:
Pro účast v závodě je nezbytné stihnout prezentaci. Pokud nestíháte včas prezentaci a start, budou ve Větrníku připraveny mapy k vyzvednutí (cca do 18:30) a sami se odstartujete a změříte čas. Rovněž je dohodnuto ponechání kontrol v lese (resp. fáborků).
Add reaction

Actualities