Log in Česky | Jestedska oblast | Orienteering headquarters
Přeskočit navigaci

Articles

Něco málo o výrech a jejich hnízdění..

Bubo bubo 10.května 2006, 15:05
Výr velký je naše největší sova. Rozpětí křídel je okolo 170 cm. Výr má velkou hlavu s pohyblivými péry ve tvaru oušek, oči jsou oranžově červené. Samec a samice vypadají stejně, samice je však zřetelně větší, mláďata mají žlutobílý prachový šat, po opeření jsou matověji zbarvena než dospělí jedinci.
Výr velký je noční pták, létá potichu a střídá mávavý let s plachtěním. V toku se ozývá hlubokým „púúhúú“.
Na přelomu 19. a 20. století byl na našem území téměř vyhuben - v celých Čechách hnízdilo tehdy jen 20 párů. Důsledná ochrana druhu již od počátku 30. let minulého století vedla u nás ke zvýšení jeho stavů na současných 1000 až 2000 párů.
O výrech se ví, že jsou dlouhá léta věrni jednomu místu, které si vybrali k hnízdění. Tímto místem bývá kotlinka vyhloubená na zemi nebo na skále. Vyjímečně si vyberou dutiny stromu. Hnízdo jako takové nestaví, pouze ho vystelou materiálem, který je poblíž (listí, rostliny...). Hnízdí jednou do roka. Výří houkání v toku lze slyšet již od konce zimy (v únoru) až do dubna. Pokud byla vejce krátce po snůšce zničena, je samice schopna snést ještě další nahradí snůšku. V hnízdě se zpravidla objevují 2 - 3 vejce, vyjímečně více. V průběhu sezení na vejcích sameček samičku krmí. Na vejcích sedí celou dobu samička. Zhruba po pěti týdnech se vyklubou mláďata, která jsou po dobu dalších 5 - 6 týdnů krmena na hnízdě. Letuschopná jsou zhruba po devíti týdnech. I po té jsou však ještě rodiči krmena. Vzhledem k tomu, že hnízdí na nepříliš chráněných místech, musejí se rodiče smířit s velkou pravděpodobností úhynu mláďat - ať už díky nepříznivým přírodním podmínkám (sníh, voda...), či predátorům včetně člověka. Právě poměrně vysoká úmrtnost mláďat je jedním z důvodů nutnosti ochrany tohoto nádherného zvířete.
bubo_bubo_6325.jpg D-Bubo_bubo03.jpg
Add reaction

Actualities