Log in Česky | Jestedska oblast | Orienteering headquarters
Přeskočit navigaci

Articles

Doprava na závody

Lukáš Ježek (E-mail address) 22.září 2004, 21:09
Na poslední schůzce výboru jsme se pokoušeli vyřešit problém dopravy na závody, a to zejména problém dopravy dětí na závody. Situace není jednoduchá, protože na závody jezdí autem stále stejní řidiči a ti sami často zajišťují i dopravu dětí na závody. Začínají se ozývat hlasy, že:
- řidiči jsou touto situací neustále zatěžováni
- zodpovědnost za děti je obrovská
- organizace dopravy je často záležitostí nekonečných telefonátů, změn a nervů.

Proto je nutné tento problém řešit. Protože jsme ale rádi, že děti v klubu máme a chceme, aby organizace závodů i dalších akcí fungovala bez problémů, obracíme se proto na Vás všechny členy a i přátele klubu, aby jste se pokusili nad tímto problémem zamyslet a případně pak přišli s nějakým konkrétním nápadem. Vaše nápady a rady na zlepšení této situace zasílejte prosím Vaškovi Bradnovi, který Vaše nápady shromáždí a na příští schůzce výboru se budou jednotlivě řešit.
Vašek: vaclav_bradna@volny.cz
vbradna@li.koop.cz

Tady jsou první varianty k uvážení a k diskusi:
1) Tento bod se týká především oblastních závodů. Na většinu závodů JO se bude jezdit autobusem. Odpadne starost s dopravou dětí. Musíme ale řešit ekonomickou stránku tohoto bodu. Autobus je ve většině případů dražší než auto. Tuto ztrátu je potřeba kompenzovat. Navrhujeme proto, aby všichni přihlášení na závody dopláceli rozdíl mezi autobusem a autem. Jednalo by se o částku tak mezi 20 - 30 Kč.
2) Varianta druhá počítá se zapojením rodičů dětí do dopravy jak na oblastní závody, tak i celostátní závody, tzn. áčka, béčka, MČR, štafety apod. Děti by se musely domluvit mezi sebou, který z rodičů vezme auto a odveze je na závody. Kdo by případně "přebýval", tak by byl zapojen do dopravy s ostatními.
Berte to prosím jako návrhy řešení, nikoliv hotovou věc. Rádi uvítáme jakékoliv další nápady.
Na Vaše nápady a řešení se těší

Výbor klubu
Add reaction

Actualities