mapa
Grafika
Pihlky
Pihlky na mete zaslat:
  • pes webov systm ORIS
  • e-mailem na adresu vokalv@volny.cz (platn jsou pouze pihlky zaslan na platnm pihlkovm formuli dle SOB!!!)
  • potou na adresu:
    tpnka Voklov
    U Sdlit 453
    Liberec 25, 463 12
Vasn pihlky jsou ty, kter byly doruen do 15.04.2011. E-mailov pihlky jsou platn a po potvrzen pijet!
Platbu provdjte: na et u Komern banky Liberec
. tu: 78-6166800267/0100
KS 0308, VS (slo klubu)
Nastavit jazyk: English, Deutsch   Vechna prva vyhrazena!!!    Luk Jeek, 2004